Nedsivningsanlæg

Behandling af spildevand i åbent land

I åbent land udenfor det offentlige kloaknet, kan der søges om etablering af nedsivningsanlæg.

Det er myndighederne (den pågældende kommune), der må udstede spildevandstilladelser.

Ingels & Co tilbyder at udføre de nødvendige forundersøgelser af jordbundsforhold til brug for ansøgning.

Ved etablering af nedsivningsanlæg kan vi tilbyde komplette løsninger til faste priser. Med moderne materiel og veluddannede medarbejdere er vi rustet til etablering af anlæg, der kan håndtere spildevand fra en enkelt husstand med få beboere og op til institutioner, bysamfund med 150 beboere.

Ingels & Co leverer løsninger i godkendte materialer. Vi samarbejder med Uponor-KWH Pipe som er førende producent og leverandør af løsninger til drikkevandsforsyning samt bortledning og behandling af spildevand i åbent land.

Vi er behjælpelig med at søge de fornødne godkendelser og kommer gerne på besøg og giver et uforpligtende tilbud.