Rørsprængning

Ingels & Co. udfører pipebursting (Hydraulisk rørsprængning)

Udskiftning af defekte eller underdimensionerede ledninger.

Metode:

Der føres en stang igennem det eksisterende rør. Herefter bliver der monteret et skærehoved på stangen, hvor man kobler et nyt rør på. Når man trækker stang og skærehoved tilbage, installeres det nye rør i samme proces.

Installationen foregår hydraulisk og er vibrationsfri.  Evt. stik og ventiler skal frigraves og fjernes inden opstart.

Fordele

  • Mulighed for forøgelse af rørdimension.
  • Omlægning af eksisterende ledninger til PE / PP modulrør
  • Kan laves fra brønd til brønd
  • Evt. forskydninger i ledningen rettes ud.
  • Kort anlægstid
  • Minimal opgravning og dermed minimal gene for kunden

Anvendelsesområder

  • vand-, kloak-, drænledninger og lignende

Vi kommer gerne og giver et uforpligtende tilbud.