Referencer

Nedenfor følger nogle af de opgaver, vi har løst for vores kunder:

 

Referance
Diverse renovering af kloak, primært brønd- og rørrenovering samt belægning hos bl.a.:

  • Amager Hospital
  • Ejerforeningen Vejlegårdsparken
  • Boligselskabet AKB Stjernen

 

Referance1
Etablering af fundament, faskiner, kloak og beplantning som underentreprenør for Tømrerentreprisen i forbindelse med opførelse af materielgård.

 

Referance2

  • Rørsprængning – cracking af regnvandsledninger med dimensionsforøgelse
  • Rørsprængning –cracking af spildevandsledning med dimensionsforøgelse
  • Opgravninger for udskiftning af fjernvarmestik

 

Referance3
Rørsprængning – cracking af vandledning i samarbejde med entreprenørfirmaet Nordkysten.

 

Referance4
Rørsprængning – cracking af spildevandsledning under tre kælderejendomme fra brønd til brønd uden opgravning og med dimensionsforøgelse.

 

Referance5
Rørsprængning – cracking af vandledning i samarbejde med entreprenørfirmaet Nordkysten

 

Referance5
Reparation af slaghuller i veje.

 

Ubberød – Brådebæk Grundejerforening

Renovering af dræn og faskiner

 

Grundejerforeningen Kregme Bakker

Fugning af revner og lapning af huller i vej

 

For private har vi bl.a. udført:

Forsikringsskader på kloakstikledning

Kystsikring

Belægning

Nedsivningsanlæg for spildevand og myndighedsbehandling

Omfangsdræn og udvendig efterisolering af kælder