Pumpe og udskillere

Ingels & Co udfører alt i pumpeledninger og pumpebrønde

Drænpumpebrønde – til bortledning af regn- og overfladevand

Pumpebrønde til gråt spildevand – til bortledning af alm. husspildevand undtagen udløb fra toilet

Pumpebrønde til sort spildevand – til bortledning af fækaliholdigt spilde-vand

Med autorisation som kloakmester og el-installatør påtager Ingels & Co sig alt arbejdet ved etablering af pumpebrønde og pumpeledninger.

Erfarne og veluddannede medarbejdere med moderne udstyr, sørger for ar-bejdet udføres efter forskrifterne og efterlader arbejdsstedet reetableret. Vi benytter udelukkende godkendte og miljøvenlige materialer.

Ingels & Co indhenter gerne de nødvendige ledningsoplysninger og gravetil-ladelser for både små og store opgaver.

Vi kommer gerne og giver et uforpligtende tilbud.