Minirensningsanlæg

Behandling af spildevand i åbent land

I åbent land hvor der ikke er mulighed for tilslutning til offentlig kloak, tilbyder Ingels og Co levering og nedgravning af typegodkendt biologisk WehoMini renseanlæg.

Anlægget anbefales for sin rensekvalitet, der ligger over myndighedernes krav og for sit kompakte design, der betyder begrænset gravearbejde ved etableringen. Når anlægget er etableret, er et diskret låg på 1 m2 det eneste synlige, resten gemmer sig under jorden.

Ingels & Co udfører alt rørarbejde i jord, tømning og fjernelse af eksisteren-de septiktank (hvis en sådan forefindes) samt etablering af ny, diverse el-arbejder m.v. Alt udført af autoriseret kloakmester og autoriseret el-installatør.

Ingels & Co tilbyder komplette løsninger til faste priser.

Hvor der er mulighed for at koble to husstande på et WehoMini anlæg er der stor besparelse i etablerings- og driftsomkostninger.

Ingels & Co kommer gerne og giver et uforpligtende tilbud på den bedste løsning for din ejendom.