Regnvandsfaskiner

Miljørigtige regnvandsløsninger

Det er både miljørigtigt og samfunds økonomisk fornuftigt, at omdanne regnvandet til grundvand og ikke lede det i kloakken.

Mange husejere leder regnvand fra tage, indkørsler og terrasser i kloaknettet. Derved bliver regnvand blandet med spildevand og skal håndteres i kloaknet og renseanlæg.

Kommunernes kloaknet skal til stadighed udbygges for at følge med den stadig stigende mængde regn- og spildevand der tilføres.

Husejerne kan for et overkommeligt beløb få etableret en miljørigtig regnvandsløsning.

Vi udfører bl.a. løsninger med faskiner opbygget af godkendte regnvandskassetter.

Ingels & Co ApS har autorisation som kloakmester og forestår eventuel frakobling af eksisterende regnvandsledning fra kloaknettet.

Vi kommer gerne på besøg og giver et uforpligtende tilbud på en god løsning for din ejendom.

Faskine